Съвременни пробиотици

 

Разработването на съвременните пробиотици от нас започна през 1980 г. като задание на българското правителство за създаване на специални храни и продукти за международната космическа програма “Интеркосмос”. Задачата ни беше възложена на базата на натрупания опит при разработването на храни, предназначени за пилоти от Военновъздушните сили и моряци от Военноморския флот. Отчетен беше натрупания опит от разработването на храни, прилагани при тежко болни хора и при подготовката на спортисти за олимпийски, световни други състезания. Използването на новите пробиотични продукти при посочените екстремални условия беше предшествано от мащабни експериментални и клинични проучвания, продължаващи и днес. Първите създадени пробиотици бяха използвани като храна на космонавтите на Българската космическа програма .Следващите генерации пробиотици се използват и днес от българския контингент на мисиите ни в Камбоджа , Ирак, Косово и Афганистан . При по-старите технологии за производтсво на пробиотици , те се получават в течна форма и съдържат само пробиотични бактерии . Трябва да се съхраняват в хладилник при минусови температури , което ги прави неудобни за масово приложение.При новите технологии пробиотиците се произвеждат чрез сушене( лиофилизация ) при минус 50 о С. и се получават в прахообразна форма . Някои френски фирми обвиват пробиотичните бактерии със синтетични протеини.Обект на международна патентна защита на нашите пробиотици е начина на получаването им и съхранението им при стайна температура. Още по-време на ферментацията част от аминокиселините и въглехидратите обвиват лактобацилите и ги запазват живи над 2 години , при температура 24 оС .

В момента в света не е позната друга подобна технология , при която по естествен път Lactobacillus Bulgaricus се запазват живи клетки при стайна температура . На практика тя е сходна с природните процеси . При производтсвото на пробиотиците ние използвме определени щамове на Lactobacillus Bulgaricus , които са се съранили и са доказали своите полезни качества във вековете . Нашите пробиотици представляват свръхконцентрат на живи клетки на Lactobacillus Bulgaricus , който трудно може да се постигне при другите производства и отговаря на съвременния начин на живот.